Stowarzyszenie Thunder Independent - ul. Józefa Szanajcy 18A lok. 4, 03-481 Warszawa - Polska

Rajd Motocyklowy Szlakiem Cichociemnych po Mazowszu

Cichociemni

„TOBIE OJCZYZNO”

Cichociemni to elitarni żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy po specjalistycznym i  intensywnym  szkoleniu w  Wielkiej Brytanii (a od końca 1943 roku we Włoszech) złożyli uroczystą przysięgę na Rotę AK i byli przerzuceni drogą lotniczą na teren okupowanej Polski. W przeważającej większości Cichociemni wykonali skok bojowy, a po przybyciu do okupowanej Ojczyzny wykonywali najtrudniejsze zadania uwalniając zatrzymanych przez nazistów rodaków, dowodząc grupami partyzantów, prowadząc pracę wywiadowczą i walcząc w Powstaniu Warszawskim.

W 1995 roku, dzięki inicjatywie twórcy i ówczesnego dowódcy GROM-u, pułkownika Sławomira Petelickiego, Jednostka otrzymała zaszczytne imię Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej stając się dumnym kontynuatorem tradycji skoczków z okresu drugiej wojny światowej.

W 2009 roku decyzją Nr 179/MON wprowadzono wzór oznaki rozpoznawczej „CICHOCIEMNY” dla Żołnierzy Zespołów Bojowych Jednostki, którzy pomyślnie ukończyli kurs podstawowy oraz specjalistyczne szkolenie bojowe.

Według dostępnych źródeł istnieje ok. 67 placówek, na które zrzucono CC. To ważne miejsca, w których ważyły się losy skaczących w warunkach bojowych, prawie zawsze w nocy żołnierzy i lokalnych patriotów którzy odbierając w głębokiej konspiracji skoczków ryzykowali swoje życie.  Thunder Independent postanowiło objąć opieką i upamiętnić jak najwięcej z tych miejsc. Każdego roku, dzięki inicjatywie naszych kolegów i miejscowych władz odsłaniane są kolejne kamienie, pomniki i pamiątkowe tablice oddające hołd Bohaterom. Od 2023 roku postanowiliśmy organizować motocyklowe Rajdy Szlakiem Cichociemnych, aby i w ten sposób uhonorować naszych Patronów i promować o Nich pamięć. 

Umiejscowienie kamieni, pomników upamiętniających miejsca zrzutów Cichociemnych

Cichociemni - wiadomości